Drie keer taalkunde

Paperback
Nombre de pages
81 p.
15,00 €

Het Spieghel Historiael Jaarboek van de Bond van Gentse Germanisten slaagt er telkens in om een staalkaart te bieden van recent onderzoek binnen de taal- en letterkunde aan de Universiteit Gent. In de editie van 2019 worden drie sterk uiteenlopende taalkundige bijdragen gebundeld.

Melissa Farasyn vat bevindingen uit haar doctoraal proefschrift samen. Dankzij de beschikbaarheid van geannoteerde corpora kon zij de stelling ontkrachten dat het Middelnederduits in zijn syntaxis niet zou afgeweken hebben van bijvoorbeeld het Vroegnieuwhoogduits. Pieter Coorevits beet zich voor zijn masterproef vast in de taal van youtubers en vloggers. Gebruiken zij je en jullie, of ge en u? De lezer krijgt zowel een duidelijke kwantitatieve analyse voorgeschoteld als een kwalitatieve benadering. Marie Jacobs, ten slotte, volgde voor haar masterproef van heel nabij hoe in een kleuterschool met anderstalige kinderen een meertalige aanpak werd geïntroduceerd en hoe verschillend de kleuterleiders en de ouders daarop reageren.

Drie keer taalkunde is drie keer het relaas van een boeiende speurtocht en meteen ook het bewijs dat taalkundig onderzoek helemaal niet saai is.

Détails du produit
Détails du produit
ISBN9789492944856
Année2019
NUR622
Format160 x 240 mm
Nombre de pages81 p.
OrganisationBond van Gentse Germanisten
À propos de l’auteur

Joost Buysschaert is emeritus hoogleraar Vertaalkunde aan de Universiteit Gent.