Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent

Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent

De MGOG publiceert in de Handelingen recent onderzoek over de geschiedenis, kunst- en architectuurgeschiedenis, archeologie en oudheidkunde van Gent. In die zin vormt dit tijdschrift een brugfunctie tussen academisch onderzoek, de Gentse erfgoedsector en het grote publiek. De Handelingen verschijnen jaarlijks.

Par ordre décroissant
  1. HMGOG LXXI
    In stock
    HMGOG LXXI

    Tim De Doncker (éd.)

    20,00 €
Par ordre décroissant