Handboek faillissementsrecht & insolventiestrafrecht

Paperback
Nombre de pages
1067 p. + bijlagen
190,00 €

En rupture de stock

Dit handboek biedt een grondige bespreking van het faillissementsrecht en het insolventiestrafrecht. Er wordt ook stilgestaan bij de interferenties van een procedure gerechtelijke reorganisatie. Verder komen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen, de Pandwet en de Wet Voorrechten en Hypotheken aan bod. De grensoverschrijdende aspecten van een insolventieprocedure worden eveneens besproken. Ten slotte krijgt ook het respect in het insolventierecht voor de fundamentele rechten en vrijheden, zoals onder meer vastgelegd in het EVRM, de nodige aandacht.

Het boek richt zich tot alle actoren van het faillissementsrecht (rechters-commissarissen, griffiers, magistraten, advocaten, curatoren, gerechtsmandatarissen, bank- en bedrijfsjuristen), en ook tot de cijferberoepen (accountants en boekhouders, bedrijfsrevisoren).

Aan de hand van een gedetailleerde inhoudstafel en een uitgebreid trefwoordenregister vindt de lezer zijn weg in de artikelsgewijze bespreking. De uitgebreide bibliografie en de talrijke verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer laten de gebruiker toe om zich verder te verdiepen in een of ander aspect.

Détails du produit
Détails du produit
ISBN9789463969055
Année2020
NUR820
Format160 x 240 mm
Nombre de pages1067 p. + bijlagen
À propos de l’auteur

Joris J. De Smet is advocaat aan de balies van Brussel, Oudenaarde en West-Vlaanderen. Hij is eveneens plaatsvervangend raadsheer in het Hof van beroep te Gent. Hij studeerde rechten en fiscale wetenschappen, volgde aan de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen de opleiding tot erkend bemiddelaar en bekwaamt zich ook als ‘collaboratief advocaat’. Hij is bijzonder vertrouwd met de problematiek van de ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen, gerechtelijke reorganisaties, vennootschapsgeschillen, de vereffening van vennootschappen, en de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen.

In 2015 publiceerde hij een boek over ondernemingen in moeilijkheden. Hij is redactielid van het TIBR en van het geannoteerde wetboek Ondernemingsrecht, beide uitgegeven door die Keure. Hij treedt zeer regelmatig op als spreker op seminaries over insolventierecht.