Houdin of de onbestendigheid van het bezit

Paperback
Nombre de pages
279 p.
16,50 €

Dit boek is een vervolg op Hypotheekbewaarders in België: meer dan 200 jaar geschiedenis (2016) van dezelfde auteur. Het bevat in eerste instantie een uitgebreide levensbeschrijving van de hypotheekbewaarder en de latere drukker Houdin uit de Franse en Hollandse periode. Vermits Houdin meer dan 30 jaar actief was in Gent, is dit eveneens een bescheiden bijdrage tot de Gentse geschiedenis van die tijd. In het boek zijn daarnaast ook nieuwe gegevens en feiten opgenomen die verband houden met evoluties binnen de patrimoniumadministratie – meer bepaald met de nieuwe structuren ter vervanging van de vroegere hypotheekbewaringen. Belangrijke lijsten uit het vorige boek werden ten slotte aangevuld en bijgewerkt.

Détails du produit
Détails du produit
Sous-titreJulien Nicolas Houdin, hypotheekbewaarder en drukker; François René Augustin Mallarmé, revolutionair en hypotheekbewaarder; Guillaume Joseph D’Aubremé, hypotheekbewaarder
ISBN9789492944955
Année2019
NUR680
Format160 x 240 mm
Nombre de pages279 p.
OrganisationKoninklijke Federatie der Hypotheekbewaarders van België
À propos de l’auteur

Guido De Latte is sinds 1996 secretaris van de Koninklijke Federatie der Hypotheekbewaarders van België. Van 1 mei 1994 tot en met 31 oktober 2016 was hij scheepshypotheekbewaarder te Antwerpen.