Aan de slag met online en blended leren in het volwassenenonderwijs (e-book)

PDF
Volume
185 p.
€ 9,00
Links
Een voorproefje
Online en blended leren (inhoud)
Online en blended leren (fragment)

Blended leren, of gecombineerd onderwijs, houdt in dat lesgevers contactmomenten combineren met online leeractiviteiten. Deze manier van lesgeven maakt de laatste jaren sterke opgang in Vlaanderen, met name in het volwassenenonderwijs. Dit boek stelt de belangrijkste bevindingen van het ALO!-project voor: een project met als doel de kwaliteit van online en blended leren in het volwassenenonderwijs te verbeteren én de onderzoeksresultaten te valoriseren naar de praktijk. Het maakt de koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek (rond vier thema’s: kwaliteitszorg; ontwerp van blended modules en opleidingen; de individuele en sociale achtergrond van volwassen lerenden; en de professionalisering van lesgevers) en het online competentiecentrum (https://alo-obl.academy) dat alle valorisatieproducten ter beschikking stelt.

Aan de slag met online en blended leren in het volwassenonderwijs is opgebouwd uit drie delen: cursist, lesgever en instelling. Doorheen de hoofdstukken worden voorbeelden uit en aanbevelingen voor de praktijk verweven met de onderzoeksresultaten, teneinde de lezer van dit boek te inspireren en handvaten aan te reiken om zelf aan de slag te gaan met blended leren.

Productdetails
Productdetails
OndertitelVan onderzoek naar praktijk
ISBN9789492944337
Jaar2018
NUR740
BestandsformaatPDF
Volume185 p.
OrganisatieVUB-ALO!
Over de auteur

De redacteuren zijn academici verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent, twee van de drie onderzoeksinstituten die betrokken waren bij het ‘Adult Learners Online! Online and Blended Learning in Adult Education and Training’ of ALO!-onderzoeksproject.