Veelgestelde vragen

Meest gestelde vragen

 • Qu’est-ce que la publication à compte d’auteur ?

  La publication à compte d’auteur implique que vous ne faites pas publier votre livre par une maison d’édition, mais assumez vous-même le rôle d’auteur-éditeur. Vous intervenez comme donneur d’ordre : vous commandez le nombre d’exemplaires de votre livre que vous souhaitez, mis en page et imprimé selon vos goûts et vos préférences. Vous pouvez ensuite offrir votre tirage, le vendre vous-même ou le faire distribuer via une boutique en ligne.

  La publication à compte d’auteur ne signifie pas nécessairement que les maisons d’édition ne sont pas intéressées par votre manuscrit. Il est de plus en plus courant que des auteurs optent délibérément pour une publication à compte d’auteur parce qu’ils veulent garder un contrôle total sur leur œuvre.

 • Wat is publiceren in eigen beheer?

  Publiceren in eigen beheer of self-publishing houdt in dat je je boek niet laat uitgeven door een uitgeverij, maar dat je zelf de rol van auteur-uitgever op jou neemt. Jij treedt op als opdrachtgever: je bestelt een zelf te bepalen aantal exemplaren van je boek, vormgegeven en gedrukt volgens jouw smaak en voorkeuren. De oplage kan je vervolgens wegschenken, zelf verkopen of laten distribueren via een webshop.

  Publiceren in eigen beheer hoeft niet per se te betekenen dat uitgeverijen niet in je manuscript geïnteresseerd zijn. Auteurs kiezen steeds vaker bewust voor self-publishing omdat ze zelf de touwtjes in handen willen houden.

 • Quelle est la différence entre la publication à compte d’auteur et la publication auprès d’une maison d’édition ?

  La publication à compte d’auteur et la publication par l’intermédiaire d’une maison d’édition présentent chacune des avantages et des inconvénients. Dans le cas de la publication à compte d’auteur, l’auteur prend à son compte la totalité de l’investissement que représente la publication du livre. Vous financez vous-même les coûts de rédaction finale, de mise en page, de conception de la couverture et d’impression.

  Si vous êtes convaincu de la valeur de ce que vous avez écrit, la publication à compte d’auteur recèle également plusieurs avantages : vous conservez l’intégralité des droits d’auteur, vous avez le dernier mot sur chaque aspect de forme et de contenu de votre livre, et les revenus vous reviendront en grande partie si votre livre devient un succès commercial.

  En principe, confier votre livre à une maison d’édition vous dispensera d’investir vous-même. « En principe », car les maisons d’édition sont de moins en moins disposées à prendre des risques. Outre la qualité de votre manuscrit et l’adéquation du sujet, elles assortissent de plus en plus souvent la publication de votre livre de conditions diverses comme une aide à la production ou l’achat de plusieurs centaines d’exemplaires.

  En échange, vous laissez la totalité ou une partie de vos droits d’auteur à la maison d’édition. Et c’est la maison d’édition, éventuellement en concertation avec vous, qui décidera de la mise en forme de votre livre, du nombre d’exemplaires imprimés et du prix auquel il sera vendu. Même si vous participez à l’investissement, votre rémunération en droits d’auteur ne dépassera généralement pas 10 à 15% du chiffre d’affaires net.

 • Wat is het verschil tussen publiceren in eigen beheer en publiceren bij een uitgeverij?

  Zowel publiceren in eigen beheer als publiceren bij een uitgeverij heeft een aantal voor- en nadelen. Bij self-publishing draag je als auteur de volledige investering om je boek te publiceren. Je staat zelf in voor de kosten van de eindredactie, de lay-out, de vormgeving van de cover en het drukwerk.

  Als je overtuigd bent van de waarde van wat je geschreven hebt, heeft publiceren in eigen beheer ook een aantal grote voordelen. Zo behoud je alle auteursrechten, heb je zelf het laatste woord over elk inhoudelijk en vormelijk aspect van je boek, en komen de inkomsten grotendeels jou toe als je boek een commercieel succes wordt.

  Je boek onderbrengen bij een uitgeverij heeft als voordeel dat je in principe niet zelf hoeft te investeren. ‘In principe’, want uitgeverijen zijn steeds minder bereid om risico te nemen. Behalve de kwaliteit van je manuscript en de geschiktheid van het onderwerp, stellen ze steeds vaker een productiesubsidie of een verzekerde afname van enkele honderden exemplaren als voorwaarde om je boek uit te geven.

  Daar staat tegenover dat je je auteursrechten geheel of gedeeltelijk overdraagt aan de uitgeverij; en dat de uitgeverij, al dan niet in overleg, beslist welke vormgeving je boek krijgt, op hoeveel exemplaren het gedrukt wordt en tegen welke prijs het verkocht zal worden. Ook als je zelf mee hebt geïnvesteerd, bedraagt je auteursrechtenvergoeding doorgaans niet meer dan 10 tot 15% van de netto-omzet.

 • Combien mon livre va-t-il me rapporter ?

  Cela dépend notamment de deux facteurs : le prix de vente et le nombre d’exemplaires vendus. Si vous proposez votre livre sur la boutique en ligne de Skribis, 6% de TVA seront soustraits du prix de vente, et Skribis prélèvera des frais de distribution sur les revenus nets.

  Sur le montant que vous conservez, vous serez soumis à l’impôt des personnes physiques, à un taux d’imposition compris entre 25% (revenus < 12.470 €) et 50% (revenus > 38.080 €). Si les revenus reviennent à votre organisation ou association, vous paierez 6% de taxe sur la valeur ajoutée si vous êtes assujetti à la TVA et vous ne paierez rien dans le cas contraire.

Toon meer

Webshop

 • Welke betaalmogelijkheden zijn er op de webshop van Skribis?

  Wie een bestelling plaatst op onze webshop, heeft keuze uit de volgende betaalmogelijkheden: kredietkaart (VISA, Mastercard, Maestro, American Express), bankkaart (Bancontact), KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net, SOFORT Banking, PayPal, iDEAL en bankoverschrijving.

  Omdat we je pakket pas versturen nadat we een betaalbevestiging hebben gekregen, levert betalen via overschrijving meestal enkele dagen vertraging ook. De betaallink met gestructureerde mededeling die je in dit geval ontvangt, is bovendien slechts twee weken geldig.

 • Betaal ik rechtstreeks aan Skribis?

  De online betalingen op de webshop van Skribis worden in goede banen geleid door een derde partij, namelijk de Stichting (STG) Mollie Payments. De meeste klanten zullen daar weinig van merken, maar betalen via overschrijving kan soms voor verwarring zorgen. Je stort het verschuldigde bedrag immers niet op het rekeningnummer van Skribis – Nevelland Graphics, maar op dat van Mollie.
 • Wat is de levertermijn voor bestellingen op de webshop?

  De levertermijn bedraagt één tot twee werkdagen. Hiervoor zijn we natuurlijk afhankelijk van de koerierdiensden waar we mee samenwerken.

Distributie en promotie

 • Is mijn boek ook in het buitenland bestelbaar?

  Ook al is onze webshop nog niet beschikbaar in het Engels of Frans, toch kunnen we (bijna) overal in Europa leveren. De portkosten die de klant bovenop de winkelprijs betaalt, zijn afhankelijk van het land waarin het boek geleverd moet worden. Over het algemeen is levering in de Benelux goedkoper dan in de rest van Europa.

 • Zal Skribis promotie maken voor mijn boek?

  Een essentieel verschilpunt tussen uitgeven bij een uitgeverij en uitgeven in eigen beheer, is promotie. Uitgeverijen zullen promotie maken voor hun boeken omdat ze zo snel mogelijk de investering willen terugverdienen. Aangezien jij (of je organisatie) bij een uitgave in eigen beheer de investering hebt gedaan en het merendeel van de inkomsten ook jou (of je organisatie) toekomt, zal je zelf inspanningen moeten doen om je boek te promoten.

  Dat betekent niet dat Skribis je hierbij niet kan helpen. Op aanvraag ontwerpen we graag een flyer of een bladwijzer aangepast aan het coverontwerp van je boek. Als je ons een adressenlijst bezorgt, staat onze mailingafdeling klaar om alle geïnteresseerden per post een flyer (of bladwijzer) toe te sturen. We nemen je boek ook graag op in de elektronische nieuwsbrief van Skribis, of maken we een digitale flyer via MailChimp. Alles hangt uiteraard af van het budget dat je hiervoor ter beschikking hebt.

 • Kan ik ook andere boeken via de Skribis-webshop verkopen?

  De webshop van Skribis is in principe voorbehouden voor boeken waarvan de productie door onze redacteur in goede banen is geleid en die in onze drukkerij zijn gedrukt. Wat het begeleidingstraject betreft maken we een uitzondering voor eerdere publicaties van klanten waarmee we al jarenlang een goede samenwerking hebben. Hetzelfde geldt voor oudere afleveringen van tijdschriften, jaarboeken en reeksen die vanaf nu via Skribis gepubliceerd worden.

E-books

 • Publiceert Skribis ook e-books?

  Ja, maar alleen als er van het boek in kwestie bij Skribis ook een gedrukte editie verschijnt. In dat geval helpen we je graag om je boek ook als e-book op de webshop aan te bieden.

 • Welke bestandsformaten hebben de e-books van Skribis?

  Skribis biedt de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende bestandsformaten, afhankelijk van het soort boek dat je geschreven hebt. PDF leent zich het best voor boeken met veel tabellen, figuren en (kleuren)afbeeldingen: de opmaak ligt vast en is identiek aan die van de gedrukte editie. EPUB of MOBI zijn meer geschikt voor boeken met (bijna) uitsluitend tekst: de paginering ligt niet vast maar is variabel (reflowable). Dit betekent dat de opmaak zich aanpast het apparaat waarop het e-book gelezen wordt.

  E-books in PDF zijn geschikt om te lezen op computer of tablet, e-books in EPUB of MOBI zijn bestemd voor e-readers.

 • Hoeveel kost de publicatie van een e-book?

  E-books worden gemaakt op basis van de drukklare bestanden van de papieren editie. Dat betekent dat je voor de meeste redactionele diensten niet opnieuw hoeft te betalen. Uitzonderingen hierop vormen de kosten voor een nieuw ISBN, de conversie naar het gewenste bestandsformaat en een bijkomende pagina op de webshop.

Diensten

 • Welke begeleiding biedt Skribis bij de publicatie van mijn boek?

  Een boek schrijf je niet zomaar, en voor veel auteurs is het iets wat ze maar één keer in hun leven doen. Professionele begeleiding kan dan het verschil maken, maar uiteraard heeft niet iedereen dezelfde noden. Daarom heeft Skribis een begeleidingstraject uitgestippeld waarbij je als auteur zelf een pakket kan samenstellen. Dat gaat van advies omtrent de afwerking van je manuscript, over redactie (taalcorrectie, eindredactie), lay-out en coverontwerp (vormgeving), tot online verkoop (distributie). Tijdens het hele traject staat onze redacteur je met raad en daad bij. Welke diensten je uiteindelijk ook kiest, je kan er enkel gebruik van maken als je je boek ook in onze drukkerij laat drukken.

 • Moet ik het volledige pakket aan diensten nemen?

  Dat hoeft niet per se. Onze diensten bij de productie van je boek zijn zo ontworpen dat je à la carte kan kiezen. Schrijf je zelf feilloos Nederlands of ken je iemand die talen heeft gestudeerd? Dan kan je je misschien de kosten voor eindredactie besparen. Of is er iemand in je omgeving die overweg kan met professionele grafische software? Dan hoef je de lay-out of de vormgeving van de cover niet aan ons over te laten. Welke diensten je uiteindelijk ook kiest, je kan er enkel gebruik van maken als je je boek ook in onze drukkerij laat drukken.

 • Hoe lever ik mijn manuscript aan?

  Manuscripten worden bij voorkeur in één word-bestand aangeleverd. Als er geen eindredactie meer moet gebeuren, dan zorg je dat je teksten uniform en consequent geredigeerd zijn. Als je wel voor redactie kiest, dan is taalcorrectie en eindredactie de taak van onze redacteur.

  In beide gevallen is het belangrijk dat de structuur van je manuscript duidelijk is: redacteuren en zetters moeten kunnen zien waar een nieuw hoofdstuk begint, tot welk titelniveau de tussenkopjes behoren, of je een verdere onderverdeling maakt in paragrafen en alinea’s, enz. Dat kan door nummering aan te brengen of door met grafische aanduidingen te werken (bv. het eerste titelniveau staat cursief en vet, het tweede enkel cursief, enz.). Om alle misverstanden te vermijden, is het raadzaam om vooraan in je manuscript een gedetailleerde inhoudsopgave op te nemen.

 • Kan ik mijn manuscript zelf (laten) redigeren?

  Als je voldoende zeker bent van de taalkundige kwaliteit van je tekst, dan hoef je die niet door ons te laten nalezen. Een manuscript zonder taalfouten is echter nog niet noodzakelijk persklaar: een eindredacteur heeft ook oog voor de formele consequentie en de structuur van je tekst.

  Om je hierbij zo goed mogelijk te helpen, stelt Skribis een document met 'redactionele richtlijnen' ter beschikking: Wanneer gebruik ik enkele en dubbele aanhalingstekens? Gebruik ik best cursief, vet of onderlijning om nadruk te leggen? Hoe geef ik mijn bibliografie in? Deze richtlijnen hoef je niet per se slaafs te volgen: misschien zijn er in jouw vakgebied andere vormvereisten gangbaar. Toch bieden ze een mooi overzicht van de aandachtspunten die je tijdens het schrijven en redigeren best voor ogen houdt.

 • Hoe lever ik mijn afbeeldingen aan?

  Als je boek afbeeldingen bevat, dan lever je die best op twee manieren aan. Je neemt ze op in je manuscript tussen twee witregels op de plaats waar ze ongeveer moeten komen. Onder de afbeeldingen plaats je het bijhorende onder- of bijschrift, eventueel voorzien van een instructie over de omvang (volledige pagina, halve pagina, kwart pagina, klein).

  Daarnaast lever je ook de originele bestanden van de beelden aan (.jpeg, .tiff, .eps, ...), met een duidelijke naamgeving. Om een goede drukkwaliteit te garanderen, hebben de afbeeldingen bij voorkeur een resolutie van 300 dpi. Veel beelden die je gratis op het internet vindt, voldoen niet aan deze kwaliteitsvereiste.

  Omdat afbeeldingen in hoge resolutie vaak vrij zwaar zijn, is het soms niet mogelijk om ze als bijlage bij een e-mail op te nemen (tot 10 MB). De gemakkelijkste manier om dergelijke zware bestanden digitaal tot bij Skribis te krijgen, is gebruik te maken van een gratis ftp-programma zoals Wetransfer, Dropbox of Google Drive. Jij uploadt je bestanden, wij krijgen een hyperlink toegestuurd om ze te downloaden.

Toon meer

Kwaliteitsbewaking

 • Welke vorm van kwaliteitsbewaking biedt Skribis aan?

  In het Esperanto is ‘skribis’ de verleden tijd van ‘schrijven’: ‘heb(ben) geschreven’. Die naam is niet zomaar gekozen: het universele karakter van deze kunsttaal geeft aan dat in principe iedereen welkom is om bij Skribis een boek in eigen beheer uit te brengen.

  Om de kwaliteit van Skribis-publicaties te garanderen, bouwen we wel twee controlemechanismen in. Manuscripten die vanuit ethisch oogpunt onaanvaardbaar zijn, komen niet in aanmerking. Daarvoor vertrouwen we op de deontologie van onze redactie. Voor publicatie op de webshop moeten auteurs daarnaast verplicht gebruikmaken van de redactionele begeleiding die Skribis aanbiedt. Die staat in onze offertes vermeld onder de kostenplaats ‘trajectbegeleiding’.

 • Kan Skribis mijn boek weigeren?

  Als je boek ethisch onaanvaardbare inhoud bevat, dan zal Skribis je offerte-aanvraag in alle discretie weigeren. Dat is het geval als je tekst aanzet tot haat jegens een individu of bevolkingsgroep, bijvoorbeeld op grond van ras, geslacht, leeftijd, land van herkomst, godsdienst, seksuele voorkeur, lichamelijke of mentale beperking, enz.

  In alle andere gevallen zijn we graag bereid om van je manuscript een mooi boek te maken. Soms zullen we je echter adviseren om je tekst inhoudelijk of structureel bij te schaven, voor eindredactie te kiezen of – bij hoge uitzondering – je manuscript beter niet te publiceren. Eerlijk advies behoort tot de kern van onze dienstverlening, zodat je achteraf niet ontgoocheld hoeft te zijn over onverwachte commentaren.

Financiële aspecten

 • Kan ik mijn publicatie in eigen beheer laten subsidiëren?

  Om de kosten van een publicatie in eigen beheer geheel of gedeeltelijk te dekken, zijn er diverse instanties die productiesubsidies ter beschikking stellen. In Vlaanderen verstrekken verschillende provinciale en regionale overheden een brede waaier aan cultuursubsidies, waarvoor zowel particulieren als verenigingen in aanmerking komen. Voor wetenschappelijke publicaties treedt de Universitaire Stichting geregeld op als subsidiërende instantie.

 • Hoe is een offerte bij Skribis opgebouwd?

  De verschillende diensten die Skribis aanbiedt (eindredactie, lay-out, coverontwerp, druk, begeleiding) worden in onze offertes afzonderlijk opgenomen. De prijs van elk is afhankelijk van het soort boek dat je voor ogen hebt en het aantal bladzijden. In functie van het budget waarover je beschikt, kan je van deze diensten gebruik maken of ervoor kiezen om ze zelf te (laten) verzorgen (bv. eindredactie). Twee kostenplaatsen zijn echter steeds verplicht: redactionele begeleiding en drukwerk.

 • Hoeveel zal mijn boek opbrengen?

  Dat hangt grotendeels af van twee factoren: de verkoopprijs en het aantal verkochte exemplaren. Als je je boek te koop aanbiedt op de webshop van Skribis, gaat er 6% btw van de verkoopprijs af en houdt Skribis een distributiekost in op de netto-inkomsten.

  Op het bedrag dat je dan overhoudt, betaal je als particulier in je personenbelasting een bepaald percentage belasting, dat varieert van 25% (inkomsten < € 12.470) tot 50% (inkomsten > € 38.080). Komen de inkomsten jouw organisatie of vereniging toe, dan betaal je 6% meerwaardebelasting als je btw-plichtig bent en niets als je niet btw-plichtig bent.

 • Zijn alle inkomsten van de verkoop via de Skribis-webshop voor mij?

  Publicatie op de webshop van Skribis is een dienst waarvoor je als klant betaalt. Omdat Skribis optreedt als verdeler voor jouw boek, hanteren we hiervoor geen vast tarief maar heffen we een distributiekost op de netto-inkomsten per verkocht exemplaar (verkoopprijs - 6% btw).

  Op het bedrag dat je dan overhoudt, betaal je als particulier in je personenbelasting een bepaald percentage belasting, dat varieert van 25% (inkomsten < € 12.470) tot 50% (inkomsten > € 38.080). Komen de inkomsten je organisatie of vereniging toe, dan betaal je 6% meerwaardebelasting als je btw-plichtig bent en niets als je niet btw-plichtig bent.

 • Hoe geef ik als particulier mijn inkomsten uit publicaties in eigen beheer aan bij de belastingen?

  Als je boek te koop wordt aangeboden op onze webshop, krijg je van Skribis één keer per jaar een zogenaamde ‘debetnota’. Dat is een gedetailleerde afrekening waarop het aantal verkochte exemplaren en de bijhorende distributiekost duidelijk vermeld staan: het eindbedrag wordt op je bankrekening gestort. Om je personenbelasting het jaar nadien correct te kunnen invullen, krijg je van die inkomsten een fiscaal attest.

  Als de uitgaven voor de publicatie van je boek (productiefactuur) de inkomsten (debetnota) overstijgen, bijvoorbeeld in het jaar van de publicatie, dan hoef je niets aan te geven bij de belastingen. Zorg er wel voor dat je bij eventuele vragen van de fiscus je fiscaal attest en productiefactuur als bewijs kan voorleggen.

  Als de inkomsten groter zijn dan de uitgaven, dan betaal je in je personenbelasting een bepaalde belastingschijf op het verschil (inkomsten - uitgaven). Deze belasting bedraagt 25% voor inkomsten tot € 12.470; 40% voor inkomsten tussen € 12.470 en € 20.780; 45% voor inkomsten tussen € 20.780 en € 38.080; en 50% voor inkomsten groter dan € 38.080.

Toon meer

Publiceren in eigen beheer

 • Wat is publiceren in eigen beheer?

  Publiceren in eigen beheer of self-publishing houdt in dat je je boek niet laat uitgeven door een uitgeverij, maar dat je zelf de rol van auteur-uitgever op jou neemt. Jij treedt op als opdrachtgever: je bestelt een zelf te bepalen aantal exemplaren van je boek, vormgegeven en gedrukt volgens jouw smaak en voorkeuren. De oplage kan je vervolgens wegschenken, zelf verkopen of laten distribueren via een webshop.

  Publiceren in eigen beheer hoeft niet per se te betekenen dat uitgeverijen niet in je manuscript geïnteresseerd zijn. Auteurs kiezen steeds vaker bewust voor self-publishing omdat ze zelf de touwtjes in handen willen houden.

 • Wat is het verschil tussen publiceren in eigen beheer en publiceren bij een uitgeverij?

  Zowel publiceren in eigen beheer als publiceren bij een uitgeverij heeft een aantal voor- en nadelen. Bij self-publishing draag je als auteur de volledige investering om je boek te publiceren. Je staat zelf in voor de kosten van de eindredactie, de lay-out, de vormgeving van de cover en het drukwerk.

  Als je overtuigd bent van de waarde van wat je geschreven hebt, heeft publiceren in eigen beheer ook een aantal grote voordelen. Zo behoud je alle auteursrechten, heb je zelf het laatste woord over elk inhoudelijk en vormelijk aspect van je boek, en komen de inkomsten grotendeels jou toe als je boek een commercieel succes wordt.

  Je boek onderbrengen bij een uitgeverij heeft als voordeel dat je in principe niet zelf hoeft te investeren. ‘In principe’, want uitgeverijen zijn steeds minder bereid om risico te nemen. Behalve de kwaliteit van je manuscript en de geschiktheid van het onderwerp, stellen ze steeds vaker een productiesubsidie of een verzekerde afname van enkele honderden exemplaren als voorwaarde om je boek uit te geven.

  Daar staat tegenover dat je je auteursrechten geheel of gedeeltelijk overdraagt aan de uitgeverij; en dat de uitgeverij, al dan niet in overleg, beslist welke vormgeving je boek krijgt, op hoeveel exemplaren het gedrukt wordt en tegen welke prijs het verkocht zal worden. Ook als je zelf mee hebt geïnvesteerd, bedraagt je auteursrechtenvergoeding doorgaans niet meer dan 10 tot 15% van de netto-omzet.

 • Waarin onderscheidt Skribis zich van andere self-publishing platformen?

  De meeste online self-publishing platformen zijn onpersoonlijke digitale omgevingen. Je kan er standaardsjablonen downloaden voor de lay-out van je boek en de vormgeving van de cover; via een online calculator berekenen hoeveel de drukkosten zullen bedragen; en ten slotte een bestelling plaatsen door drukklare bestanden te uploaden. Van persoonlijke begeleiding is niet of nauwelijks sprake.

  Skribis wil precies daarop inzetten. We geloven dat wie zelf investeert in de publicatie van een boek, de persoonlijke begeleiding verdient die je ook bij een uitgeverij zou krijgen. Bij ons communiceer je niet met een online platform, maar gidst een ervaren redacteur je doorheen het hele publicatieproces. Vanaf het eerste verkennende gesprek tot de publicatie op onze webshop is hij je vaste aanspreekpunt. Als redacteur staat hij niet alleen garant voor het metier van het boekenvak, maar houdt hij ook de timing – strak als het moet – nauwlettend in het oog.