Veelgestelde vragen

Kwaliteitsbewaking

  • Welke vorm van kwaliteitsbewaking biedt Skribis aan?

    In het Esperanto is ‘skribis’ de verleden tijd van ‘schrijven’: ‘heb(ben) geschreven’. Die naam is niet zomaar gekozen: het universele karakter van deze kunsttaal geeft aan dat in principe iedereen welkom is om bij Skribis een boek in eigen beheer uit te brengen.

    Om de kwaliteit van Skribis-publicaties te garanderen, bouwen we wel twee controlemechanismen in. Manuscripten die vanuit ethisch oogpunt onaanvaardbaar zijn, komen niet in aanmerking. Daarvoor vertrouwen we op de deontologie van onze redactie. Voor publicatie op de webshop moeten auteurs daarnaast verplicht gebruikmaken van de redactionele begeleiding die Skribis aanbiedt. Die staat in onze offertes vermeld onder de kostenplaats ‘trajectbegeleiding’.

  • Kan Skribis mijn boek weigeren?

    Als je boek ethisch onaanvaardbare inhoud bevat, dan zal Skribis je offerte-aanvraag in alle discretie weigeren. Dat is het geval als je tekst aanzet tot haat jegens een individu of bevolkingsgroep, bijvoorbeeld op grond van ras, geslacht, leeftijd, land van herkomst, godsdienst, seksuele voorkeur, lichamelijke of mentale beperking, enz.

    In alle andere gevallen zijn we graag bereid om van je manuscript een mooi boek te maken. Soms zullen we je echter adviseren om je tekst inhoudelijk of structureel bij te schaven, voor eindredactie te kiezen of – bij hoge uitzondering – je manuscript beter niet te publiceren. Eerlijk advies behoort tot de kern van onze dienstverlening, zodat je achteraf niet ontgoocheld hoeft te zijn over onverwachte commentaren.

Terug naar overzicht