Veelgestelde vragen

Financiële aspecten

 • Kan ik mijn publicatie in eigen beheer laten subsidiëren?

  Om de kosten van een publicatie in eigen beheer geheel of gedeeltelijk te dekken, zijn er diverse instanties die productiesubsidies ter beschikking stellen. In Vlaanderen verstrekken verschillende provinciale en regionale overheden een brede waaier aan cultuursubsidies, waarvoor zowel particulieren als verenigingen in aanmerking komen. Voor wetenschappelijke publicaties treedt de Universitaire Stichting geregeld op als subsidiërende instantie.

 • Hoe is een offerte bij Skribis opgebouwd?

  De verschillende diensten die Skribis aanbiedt (eindredactie, lay-out, coverontwerp, druk, begeleiding) worden in onze offertes afzonderlijk opgenomen. De prijs van elk is afhankelijk van het soort boek dat je voor ogen hebt en het aantal bladzijden. In functie van het budget waarover je beschikt, kan je van deze diensten gebruik maken of ervoor kiezen om ze zelf te (laten) verzorgen (bv. eindredactie). Twee kostenplaatsen zijn echter steeds verplicht: redactionele begeleiding en drukwerk.

 • Hoeveel zal mijn boek opbrengen?

  Dat hangt grotendeels af van twee factoren: de verkoopprijs en het aantal verkochte exemplaren. Als je je boek te koop aanbiedt op de webshop van Skribis, gaat er 6% btw van de verkoopprijs af en houdt Skribis een distributiekost in op de netto-inkomsten.

  Op het bedrag dat je dan overhoudt, betaal je als particulier in je personenbelasting een bepaald percentage belasting, dat varieert van 25% (inkomsten < € 12.470) tot 50% (inkomsten > € 38.080). Komen de inkomsten jouw organisatie of vereniging toe, dan betaal je 6% meerwaardebelasting als je btw-plichtig bent en niets als je niet btw-plichtig bent.

 • Zijn alle inkomsten van de verkoop via de Skribis-webshop voor mij?

  Publicatie op de webshop van Skribis is een dienst waarvoor je als klant betaalt. Omdat Skribis optreedt als verdeler voor jouw boek, hanteren we hiervoor geen vast tarief maar heffen we een distributiekost op de netto-inkomsten per verkocht exemplaar (verkoopprijs - 6% btw).

  Op het bedrag dat je dan overhoudt, betaal je als particulier in je personenbelasting een bepaald percentage belasting, dat varieert van 25% (inkomsten < € 12.470) tot 50% (inkomsten > € 38.080). Komen de inkomsten je organisatie of vereniging toe, dan betaal je 6% meerwaardebelasting als je btw-plichtig bent en niets als je niet btw-plichtig bent.

 • Hoe geef ik als particulier mijn inkomsten uit publicaties in eigen beheer aan bij de belastingen?

  Als je boek te koop wordt aangeboden op onze webshop, krijg je van Skribis één keer per jaar een zogenaamde ‘debetnota’. Dat is een gedetailleerde afrekening waarop het aantal verkochte exemplaren en de bijhorende distributiekost duidelijk vermeld staan: het eindbedrag wordt op je bankrekening gestort. Om je personenbelasting het jaar nadien correct te kunnen invullen, krijg je van die inkomsten een fiscaal attest.

  Als de uitgaven voor de publicatie van je boek (productiefactuur) de inkomsten (debetnota) overstijgen, bijvoorbeeld in het jaar van de publicatie, dan hoef je niets aan te geven bij de belastingen. Zorg er wel voor dat je bij eventuele vragen van de fiscus je fiscaal attest en productiefactuur als bewijs kan voorleggen.

  Als de inkomsten groter zijn dan de uitgaven, dan betaal je in je personenbelasting een bepaalde belastingschijf op het verschil (inkomsten - uitgaven). Deze belasting bedraagt 25% voor inkomsten tot € 12.470; 40% voor inkomsten tussen € 12.470 en € 20.780; 45% voor inkomsten tussen € 20.780 en € 38.080; en 50% voor inkomsten groter dan € 38.080.

 • Hoe geef ik als vereniging mijn inkomsten uit publicaties in eigen beheer aan bij de belastingen?

  Verenigingen of organisaties die hun publicaties te koop aanbieden op de webshop van Skribis, krijgen van ons één keer per jaar een overzicht van het aantal verkochte exemplaren en de bijhorende distributiekost. Voor het verschuldigde bedrag maken zij vervolgens een factuur op met Skribis als debiteur.

  Btw-plichtige verenigingen of organisaties betalen 6% btw op de inkomsten uit de verkoop van hun boek, maar kunnen de productiefactuur wel inbrengen in hun vennootschapsbelasting. Niet btw-plichtige verenigingen of organisaties betalen geen meerwaardebelasting op de inkomsten uit de verkoop van hun boek.

Terug naar overzicht