Archiefvorming en -beheer in laatmiddeleeuws Gent

Paperback
Volume
394 p.
€ 25,00

Laatmiddeleeuwse stedelijke archieven vormden geen neutrale opslagplaatsen van informatie. De ontstaans- en bewaargeschiedenis van de Gentse archivalia vertoont nauwe verwevenheid met politieke ontwikkelingen, sociale verhoudingen binnen de stad en eigentijdse opvattingen over schriftstukken en documentbeheer. In deze studie worden de verschillende bewaarplaatsen van oorkonden belicht, maar ook de totstandkoming van de oudste inventarissen, het aanleggen en functioneren van cartularia, registers en andere administratieve bescheiden. Archiefdocumenten speelden in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw een belangrijke rol in politieke communicatie en conflicten. De combinatie van politieke en pragmatische beweegredenen bleek voor het stadsbestuur de motivatie voor de aanleg van een omvangrijk documentair geheugen. Dit boek reconstrueert het wedervaren van de Gentse archivalia en levert nieuwe inzichten op in de politieke cultuur en administratieve gebruiken van een laatmiddeleeuwse grootstad.

Productdetails
Productdetails
OndertitelTe vindene tghuent dat men gheerne ghevonden hadde
ISBN9789463969383
Jaar2020
NUR694
Formaat160 x 240 mm
Volume394 p.
OrganisatieMGOG
Over de auteur

Tineke Van Gassen is verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Gent. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar middeleeuwse en vroegmoderne administratieve praktijken, ambachtsgilden en stadsgeschiedenis van de Lage Landen. Dit boek is gebaseerd op de studie waarmee ze in 2017 aan de Universiteit Gent promoveerde tot doctor in de geschiedenis. Het proefschrift werd bekroond met de Pro Civitate prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.