Drie taalkundige opstellen

Paperback
Volume
82 p.
€ 15,00

Het is de expliciete bedoeling van de BGG-Jaarboeken om de auteurs van opvallend verdienstelijke afstudeerscripties een forum te bieden om hun ideeën ruimer te verspreiden. In deze editie komen drie heel verschillende thema's aan bod: het principe van linguistic relativity; emoties bij het leren van een vreemde taal; en gebarentaal.

 

Saartje Gillebaert laat zich inspireren door de 'thinking for speaking'-theorie van Dan Slobin. Op basis van een test met 60 volwassen participanten, besluit zij dat ook optionele grammaticale categorieën het 'thinking for speaking'-proces beïnvloeden.

 

Via een bevraging bij zestien- tot achttienjarigen kan Tom Van Mossevelde bevestigen dat een positieve taalattitude tegenover het Engels correleert met een laag niveau van taalangst en een hoog niveau van taalplezier tijdens het taalonderwijs. De rol van de leraar is daarbij niet zonder belang.

 

Annelot Van Damme, ten slotte, onderzocht via interviews hoe dove en slechthorende gebarentaligen de toegankelijkheid van het Gents Universiteitsmuseum (GUM) ervaren. Wat vooral door hen gemist werd, was een aanbod in Vlaamse Gebarentaal (VGT).

 

De drie bijdragen in deze bundel blinken uit door hun stevige verankering in bestaande literatuur en de strikt gehanteerde wetenschappelijke methodes. Het zijn stuk voor stuk artikelen die een breder wetenschappelijk lezerspubliek zullen bekoren.

Productdetails
Productdetails
ISBN978 94 644 4536 7
Jaar2022
NUR622
Formaat160 x 240 mm
Volume82 p.
OrganisatieBond van Gentse Germanisten
Over de auteur

Joost Buysschaert is emeritus hoogleraar Vertaalkunde aan de Universiteit Gent.