De Smet Joris

Joris J. De Smet is advocaat aan de balies van Brussel, Oudenaarde en West-Vlaanderen. Hij is eveneens plaatsvervangend raadsheer in het Hof van beroep te Gent. Hij studeerde rechten en fiscale wetenschappen, volgde aan de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen de opleiding tot erkend bemiddelaar en bekwaamt zich ook als ‘collaboratief advocaat’. Hij is bijzonder vertrouwd met de problematiek van de ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen, gerechtelijke reorganisaties, vennootschapsgeschillen, de vereffening van vennootschappen, en de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen. In 2015 publiceerde hij een boek over ondernemingen in moeilijkheden. Hij is redactielid van het TIBR en van het geannoteerde wetboek Ondernemingsrecht, beide uitgegeven door die Keure. Hij treedt zeer regelmatig op als spreker op seminaries over insolventierecht.

Van hoog naar laag sorteren
Van hoog naar laag sorteren