Bouwen aan een Actief Zorgzame Buurt

Paperback
Volume
132 p.
€ 22,50

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen staat voor ingrijpende veranderingen: demografische evoluties, budgettaire beperkingen, organisatorische uitdagingen, andere financieringsmodellen, … de grenzen aan de groei zijn al langer in zicht. Buurtgerichte Zorg is een nieuw toekomstmodel om de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Dit model biedt kansen om de kwaliteit van leven te verhogen en de organisatie van zorg en ondersteuning beter te doen aansluiten bij de wensen en noden van ouderen en zorgbehoevenden. Het beoogt een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn. De Zorg Proeftuinen Vlaanderen (2014-2016) boden de unieke kans om dit idee van Buurtgerichte Zorg in de praktijk uit te testen. Drie jaar lang investeerden verschillende projecten in Brussel in de uitbouw van Actief Zorgzame Buurten. In kwetsbare wijken gingen ze, samen met de bewoners, op zoek naar adequate antwoorden op hun noden en behoeften. Er ontstonden lokale netwerken van buren, vrijwilligers en mantelzorgers die elkaar ontmoeten en ondersteunen. Ouderen kregen hulp om hun woning aan te passen, zodat ze comfortabel en veilig thuis kunnen blijven wonen. Vereenzaamde en psychisch kwetsbare ouderen kregen extra steun om de zorg in hun dagelijks leven georganiseerd te krijgen. Ouderen van diverse origine ontwikkelden samen nieuwe woonvormen waar ze zich op hun oude dag thuis kunnen voelen. Voor mensen in de herfst van hun leven maakt een Actief Zorgzame Buurt een groot verschil. Betrokkenheid loont. Wederkerigheid geeft nieuwe energie. Deze getuigenissen en praktijkvoorbeelden schetsen hoe de ouderenzorg er in de toekomst kan uitzien. Dat werk is niet af. Deze publicatie is een bijdrage om verder te bouwen aan een toekomstgericht beleid en kan inspiratie bieden om elders aan de slag te gaan.

Productdetails
Productdetails
OndertitelVernieuwende projecten in de ouderenzorg in Brussel
ISBN9789082089752
Jaar2016
NUR748
Formaat198 x 198 mm
Volume132 p.
OrganisatieKenniscentrum WWZ
Over de auteur

Stefaan Vermeulen werkte 20 jaar met kwetsbare doelgroepen in het jeugdwerk, het sociaal-cultureel vormingswerk en als manager sociale-economie bij Vitamine W, een vzw voor laaggeschoolden en langdurig werklozen die hij mee oprichtte. Sinds 2000 werkt hij als zelfstandig redacteur, altijd in opdracht van sociale organisaties en overheden, altijd over sociale thema’s en kwetsbare doelgroepen. Sinds 2015 is hij deeltijds redacteur voor het Kenniscentrum WWZ, waar hij auteur is van de reeks cahiers over welzijn, wonen en zorg. Hij is ook co-auteur van de boeken Ik dus naar Compostela, jong geweld op zoek naar een uitweg (2012) samen met Phara de Aguirre, en van het boek Elcker-Ik, 45 jaar sociale actie (2015), samen met Walter Lotens.