Duaal leren in Vlaanderen

Paperback
Volume
84 p.
€ 15,00

In een duaal onderwijssysteem combineren leerlingen per week één tot twee dagen les op school met drie tot vier dagen opleiding op de werkvloer. In dit boek bekijken we de invoering van duaal leren in het Vlaamse secundair onderwijs met een kritische blik. We doen hiervoor beroep op de beschikbare economische en sociologische internationale wetenschappelijke literatuur. De volgende vragen komen aan bod: (1) Suggereren de cijfers van jeugdwerkloosheid in Vlaanderen dat de invoering van duaal leren noodzakelijk is? (2) Wat zijn de verwachte effecten van duaal leren op de arbeidsmarktintrede van de leerlingen en hun latere loopbaan? (3) Wat zijn de verwachte effecten van duaal leren op ongekwalificeerde uitstroom? En op de doorstroom naar het hoger onderwijs? (4) In welke mate is de Vlaamse context geschikt om van duaal leren een succes te maken? (5) Welke kritische kanttekeningen kunnen geplaatst worden bij het huidige Vlaamse voorstel?

Productdetails
Productdetails
OndertitelKansen en gevaren
ISBN9789492944405
Jaar2019
NUR740
Formaat170 x 240 mm
Volume84 p.
OrganisatieSteunpunt Onderwijsonderzoek
Over de auteur

De auteurs zijn verbonden aan verschillende Vlaamse universiteiten en allen promotor of onderzoeker van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO).