Nieuws

50 maanden SKRIBIS in 159 boeken

50 maanden SKRIBIS in 159 boeken

Eind september bestaat SKRIBIS precies 50 maanden, een uitgelezen moment om even terug te blikken. Naast het traditionele boekdrukwerk waar moederbedrijf Mirto Print al jaren in gespecialiseerd is, verschenen de afgelopen jaren via SKRIBIS niet minder dan 159 boekpublicaties in eigen beheer. Die zijn netjes verdeeld over onze vier ‘publicatiedomeinen’: particuliere self-publishing, de professionele sfeer, de universitaire wereld en het sociaal-culturele middenveld.

Zowel op het vlak van genre als thematiek bestrijken deze publicaties een breed gamma. Om met de fictie te beginnen: wat te zeggen van een Vlaamse klassieker als De trein der traagheid in een nieuw jasje, twee novelles die door een bekende uitgever als ‘heel bijzonder’ omschreven worden, een roman die tot ‘boek van de maand’ werd uitgeroepen door een onafhankelijke Gentse boekhandel, en het werk van een handvol debutanten die ongetwijfeld nog van zich zullen laten horen?

In het domein van de non-fictie springen de vele historische boeken in oog, in het bijzonder referentiewerken over allerlei aspecten van Gent en omstreken: biografieën van artiesten en kunstenaars zoals Freek Neirynck en Jos Trotteyn, geschiedenissen van monumenten, gebouwen en wijken, verzamelingen ‘petites histoires’ die ontbreken in de grotere historische syntheses, enz. Maar ook specialisten over actuele maatschappelijke thema’s vinden in SKRIBIS een betrouwbare partner. Zo werkten we mee aan Energietrilemma, een onderzoeksrapport van denktank Itinera dat eind 2017 zelfs even op de regeringstafel lag, aan een visionair boek over de gezondheidszorg van de toekomst, en aan God dobbelt niet op de beurs, een instant klassieker over beleggen en het beurswezen.

Even uiteenlopend als vernieuwend zijn de handboeken en didactische methodes die bij SKRIBIS verschenen zijn. Met onze publicaties als leidraad bereidden honderden leerlingen zich de afgelopen jaren voor op het Toelatingsexamen Arts & Tandarts, maakten leerkrachten klassieke talen zich een nieuwe methode voor het lezen van Latijnse en Griekse teksten eigen, kregen coaches van jeugdsport een dieper inzicht in hun geliefde hobby, en leerden kinderen van het eerste leerjaar hun eerste woordjes pennen met Schrijf met heel je lijf, een meer spontane schrijfmethode.

Niet al deze publicaties zijn bestemd voor de commerciële markt, terwijl andere auteurs er heel bewust voor kiezen om de distributie zelf in handen te nemen. Een representatieve staal en nog veel meer is verkrijgbaar op onze webshop. Op naar de volgende 50 maanden!

16/09/2020