Nieuws

CO2-reductie in vijf stappen

CO2-reductie in vijf stappen

Bij Graphius Group, de moederonderneming van SKRIBIS, staat duurzaamheid al geruime tijd hoog op de agenda. Ons streven om een positieve impact op het leefmilieu en op mensen te vergroten en tegelijkertijd onze negatieve invloed te verminderen, wordt jaarlijks gecommuniceerd via ons duurzaamheidsverslag. Om deze inspanningen te professionaliseren, richten we ons nu op het actief meten van de CO2-uitstoot van de gehele Graphius Group en het ontwikkelen van een plan om deze emissies in de loop der jaren te verminderen

In samenwerking met een externe partner werkt Graphius Group momenteel aan een vijfstappenplan. We beginnen met een grondige meting van onze ecologische voetafdruk. Het begrijpen van onze CO2-uitstoot, de impact op ons product en mogelijke risico's voor het klimaat is essentieel voordat we verder kunnen. Vervolgens ontwikkelen we in stap twee een duidelijke strategie met meetbare doelen en een roadmap. Bij stap drie gaan we actief aan de slag om onze ecologische voetafdruk te verminderen, door efficiëntie te verhogen, meer in te zetten op hernieuwbare energie en onze toeleveringsketen koolstofarm te maken. Deze inspanningen combineren we in stap vier met CO2-compensatieprogramma's, waarmee we actief emissies tegenwerken die onvermijdelijk gepaard gaan met onze productie.

De vijfde en laatste stap behelst het blijvend betrekken van onze stakeholders in dit duurzaamheidsverhaal. We blijven transparant communiceren over onze inspanningen en resultaten in ons duurzaamheidsverslag. We erkennen dat het verminderen van onze ecologische voetafdruk een gezamenlijke inspanning is en benadrukken het belang van voortdurende communicatie en samenwerking met partners, klanten en andere belanghebbenden. Stay tuned!

25/01/2024