Nieuws

De voordelen van uitgeven in eigen beheer in drie kernwoorden

De voordelen van uitgeven in eigen beheer in drie kernwoorden

Wie het internet afstruint op zoek naar informatie over uitgeven in eigen beheer, vindt heel wat sites en bloggers die de voordelen van ‘self-publishing’ benadrukken. Allemaal zijn ze het erover eens dat dit model niet uitsluitend in het leven is geroepen voor auteurs die geen uitgever vinden. Integendeel, verenigingen, organisaties en particuliere self-publishers kiezen steeds vaker heel bewust voor een publicatie in eigen beheer.

Waarom auteurs er goed aan doen om uitgeven in eigen beheer minstens te overwegen, kan je samenvatten in drie kernwoorden: onafhankelijkheid, vrijheid en snelheid. SKRIBIS zet ze hieronder nog even op een rijtje.

Onafhankelijkheid

Je boek uitgeven in eigen beheer betekent in de eerste plaats een grote mate van autonomie, zowel auteursrechterlijk als financieel.

Als self-publisher sluit je met niemand een auteurscontract af, zodat alle rechten bij jou blijven. Je kan dus zelf beslissen of en wanneer er van je boek een nieuwe editie verschijnt; of er behalve een gedrukte versie ook een e-book op de markt komt; en of het de moeite loont om je boek te (laten) vertalen om ook in het buitenland voet aan de grond te krijgen.

Omdat auteur-uitgevers zelf de investering dragen, spreekt het voor zich dat ook het merendeel van de inkomsten uit verkoop hen toekomt. Als je voor de distributie gebruik maakt van een webshop zoals SKRIBIS, betaal je enkel een commissie: de rest is voor jou. Hoeveel korting je aan geïnteresseerde boekhandels geeft, bepaal je eveneens helemaal zelf. Webshops en boekhandels betekenen natuurlijk extra zichtbaarheid, waarvan je op termijn de vruchten plukt: overweeg ze dus zeker! En last but not least: omdat niemand er zaken mee heeft hoeveel je op het einde van de rit al dan niet overhoudt, beslis je zelf wat een redelijke verkoopprijs is voor je boek.

Vrijheid

Het wordt soms vergeten, maar vrije keuze op inhoudelijk en vormelijk vlak is minstens even belangrijk als financiële autonomie.

Self-publishers doen er uiteraard goed aan om zich professioneel te laten adviseren, maar finaal hakken ze zelf de knopen door. Dat geldt voor de inhoud van hun manuscript en de volgorde en lengte van de hoofdstukken; de lay-out van het binnenwerk (bladspiegel, lettertypes, illustraties, kleur of z/w); de vormgeving van de cover; en ten slotte de startoplage en afwerking (paperback of hardback, papiersoort) van het boek.

Snelheid

Overhaast te werk gaan is nooit goed, maar dat betekent niet dat de publicatie van je boek maanden op zich moet laten wachten.

Van zodra de laatste punten en komma’s van het manuscript bijgeschaafd zijn, beslis je als auteur-uitgever zelf over de timing. Die is natuurlijk afhankelijk van de complexiteit van de vormgeving, het soort afwerking en de startoplage, maar een gemiddelde productietermijn bedraagt vier tot zes weken. Daarin zijn lay-out en correctie van drukproeven inbegrepen, wie ook voor eindredactie kiest mag op zo'n twee weken extra rekenen.

10/03/2017