Nieuws

Print is (weer) in!

Print is (weer) in!

We brengen steeds meer tijd door op onze smartphones, het aantal digitale berichten dat we dagelijks te verwerken is niet meer bij te houden, en toch … wijst onderzoek van een Brits marketing- en communicatiebureau uit dat print weer helemaal terug is. Gedrukte brochures, catalogi, magazines en boeken zijn opnieuw gangbaar, ja zelfs ‘ouderwets populair’. Want de tweede verrassing springt misschien nog meer in het oog dan de eerste: deze trend situeert zich vooral bij jongeren tussen 18 en 34 jaar.

Voor de ‘comeback’ van klassiek drukwerk zijn een aantal goede redenen. Ten eerste zorgt print ervoor dat we informatie beter onthouden. Studenten studeren klaarblijkelijk efficiënter op papier dan op een scherm. Daarmee samenhangend gaf meer dan de helft van de respondenten aan het gedrukte medium te verkiezen voor complexere boodschappen die meer concentratie vergen. Ook de (afwezigheid van) kwaliteitsbewaking speelt een rol: terecht of niet, maar gedrukte informatie wordt door velen als betrouwbaarder beschouwd dan digitale boodschappen (die dan weer sneller weggezet worden als ‘fake news’). Ten slotte heeft papier ook onmiskenbare sensorische kwaliteiten: je kan het voelen én ruiken. In zekere zin is print zelfs een interactief medium, want het zorgt voor een emotionele respons in de hersenen.

Aan dit alles voegde een voormalige medewerker van Google op een congres over ‘digitaal printen’ nog enkele interessante elementen toe. Print en digitaal sluiten elkaar niet uit, maar zijn complementair. Denk maar aan de terugkeer van vinylplaten: de downloadcode voor de mp4-bestanden krijg je er vaak gratis bij. Of aan onze keuze voor een gedrukte uitnodiging of klassieke wenskaart bij gelegenheden die echt belangrijk zijn. En tot slot: technologie evolueert in sneltempo, waardoor oudere digitale dragers of bestandsformaten op een bepaald moment niet meer toegankelijk zijn (wie herinnert zich nog de tijd van de ‘floppy disk’?). Dat probleem heb je met drukwerk in veel mindere mate, tenminste als je er met zorg mee omspringt.

06/06/2019