Nieuws

SKRIBIS verdeelt het Vlaggensysteem

SKRIBIS verdeelt het 'Vlaggensysteem'

ICES vzw besliste om de distributie van ‘Sport met grenzen’ aan SKRIBIS toe te vertrouwen. Evy Van Coppenolle, coördinator van ICES vzw, motiveert haar beslissing.

ICES geeft ‘Sport met grenzen: vlaggensysteem’ uit. Voor wie is deze publicatie bestemd?

Het vlaggensysteem is voor de eerste keer uitgegeven in 2014 en richt zich tot sportclubs en sportbegeleiders. Het vlaggensysteem beschrijft dertig cases van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij aan de hand van zes criteria een vlag wordt toegekend met verschillende gradaties.

Het vlaggensysteem is een handig middel om bij vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag de ernst van het gedrag te evalueren en tips aan te reiken.

ICES heeft aanvankelijk zelf de verkoop en distributie verzorgd. Hoe verliep dit?

De distributie verliep goed maar was zeer tijdrovend. De koper vulde een bestelformulier in op de website. Er werd via de boekhouding een factuur gemaakt per bestelling. De klant moest niet vooraf betalen. Zowel de praktische en administratieve afhandeling van de bestelling, de opvolging van de betalingen, het droppen van de pakketten bij de post zorgden voor heel wat extra werk.

Sinds januari 2019 gebeurt de verkoop via de webshop van SKRIBIS*? Wat zijn volgens jou de voordelen?

De distributie via de webshop van SKRIBIS ontlast onze werking. SKRIBIS neemt de praktische en financiële beslommeringen uit handen van ICES. Zo kunnen wij ons focussen op kerntaken.

Uiteraard betalen we voor deze dienst een distributiekost. De kost weegt niet op tegen de baten. Voorts worden de bestellingen op de webshop heel snel verwerkt waardoor de koper na enkele dagen zijn publicatie ontvangt.

Onlangs verscheen er een vernieuwde versie van het vlaggensysteem: wat is er precies aangepast?

Inhoudelijk hebben we een aantal nieuwe cases behandeld die meer inspelen op de maatschappelijke evoluties zoals online grensoverschrijdend gedrag.

Bent u van plan een boek uit te geven? Vergeet dan niet na te denken over de distributie en de impact ervan op uw bedrijf. Informeer via info@skribis.be of 09 244 72 68.

De webshop van SKRIBIS is voorbehouden aan publicaties die gedrukt zijn bij drukkerij Mirto Print.

09/10/2019