Nieuws

Twee publicaties over de geschiedenis van Gent

Twee publicaties over de geschiedenis van Gent

Onlangs verschenen bij SKRIBIS twee boeken die elk op hun eigen manier de geschiedenis van Gent belichten.

Op 24 april stelde vzw de Papegay De Papegaaiwijk in Gent voor. In dit boek bundelen auteurs Rob De Winter en Kris Erauw de geschiedenissen van twintig religieuze sites in de Gentse Papegaaiwijk, en daarmee ook het verhaal van de wijk zelf. Slechts enkele kloosterpanden zijn overgebleven, maar heel wat toponiemen – vooral straatnamen – verwijzen nog naar sites die vandaag helemaal verdwenen zijn. Vele huizen staan op voormalige kloostergronden en in meerdere panden zijn nog materiële sporen van een kapel, een kerk of een klooster te ontdekken. Het boek bevat geen oude foto's, tekeningen of plattegronden, maar is geïllustreerd met meer dan veertig foto's die tonen hoe de wijk er vandaag uitziet.

Enkele dagen later, op 27 april, werd Marie Christine Laleman, hoofd van de dienst Stadsarcheologie Gent, naar aanleiding van haar nakende pensioen feestelijk uitgewuifd met de voorstelling van het boek Gentse geschiedenissen ofte, nieuwe historiën uit de oudheid der stad en illustere plaatsen omtrent Gent. Dit liber amicorum brengt op basis van uitgebreid archeologisch en historisch onderzoek niet alleen nieuwe theorieën, maar ook niet eerder gepubliceerde onderwerpen over het Gentse verleden samen in een rijkelijk geïllustreerde uitgave. De ‘geschiedenissen’ uit de titel geven in eerste instantie het chronologische verhaal van de stad vorm. Toch lieten samenstellers Koen De Groote en Anton Ervynck ook ruimte voor bijdragen die meer specifieke kenmerken van de Gentse stadsgeschiedenis in de verf zetten, of de ruimere geografische omgeving van de stad belichten.

Hoe verschillend van opzet deze publicaties ook zijn, beide getuigen ze van een grote passie voor het Gentse verleden en delen ze een voorkeur voor uniek beeldmateriaal. Warm aanbevolen aan stadsgidsen, historici en iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de stad Gent.

09/05/2017