Noordzeehandel en middeleeuws Vlaanderen, ca. 1000 – ca. 1300

Paperback
Volume
410 p.
€ 35,00

Niet op voorraad

Noordzeehandel en middeleeuws Vlaanderen belicht de geschiedenis van drie families uit het graafschap Vlaanderen die in de elfde, twaalfde en dertiende eeuw commerciële relaties ontwikkelden. Leden van de familie 'van Gent', die de heerlijkheid Aalst bezat en de Gentse burggraven leverde, van de Brugse familie de Straten en van de familie de Russe uit Sint-Omaars waren kooplieden. Het graafschap Vlaanderen groeide op het ritme van de overzeese handel. In de twaalfde eeuw kwam de integratie van Maritiem Vlaanderen met Binnen-Vlaanderen, die in de negende eeuw was gestart, ten einde. Het ganse graafschap Vlaanderen was nu economisch op Engeland georiënteerd. Vanaf de jaren 1160 waren de meiers van Temse, die uit de de Russe-familie stamden en met de heren van Aalst waren gelieerd, actief in de Engelse handel vanuit Brugge. Ze sloten aan bij een netwerk van Vlaamse vooraanstaanden dat zich vanaf de late elfde eeuw over Artesië, Vlaanderen, Engeland en Schotland uitstrekte. Competitie tussen edellieden en kerkelijke instellingen en een toenemende controle van steden op de zeehandel dwongen de meiers van Temse tot een heroriëntatie naar riviervaart. De sociale en politieke omwentelingen in Vlaanderen, tussen circa 1000 en omstreeks 1300, hadden alle een impact op de Vlaamse handelsroutes over de Noordzee.

Productdetails
Productdetails
OndertitelDe families de Russe, van Gent en de Straten in Sint-Omaars, Brugge en Temse
ISBN9789463969413
Jaar2020
NUR684
Formaat160 x 240 mm
Volume410 p.
Over de auteur

Dave De ruysscher is jurist en historicus. Hij publiceerde over rechtsgeschiedenis en de geschiedenis van het handelsrecht.