Ontwaken uit onze illusies

Paperback
Volume
247 p.
€ 18,00
De postmoderne westerse mens heeft geleerd om succes, welvaart en aanzien na te streven als ultieme maatstaf voor persoonlijk geluk. Maar diezelfde mens ervaart soms ook een knagend gevoel van onbehagen, rusteloosheid en een moeilijk te definiëren onvoldaanheid in zijn bestaan.
Ontwaken uit onze illusies gaat op zoek naar de dieperliggende oorzaken die achter deze tegengestelde krachten schuilgaan. Deze hebben bij nader toezien te maken met een aantal illusies waarmee zowel het individu als de maatschappij in zijn geheel worstelen. De oorsprong hiervan wordt onder meer toegeschreven aan de invloed van het Cartesiaanse denken op het overwegend materialistische wereldbeeld dat we vandaag kennen.
Om hiervan los te komen, pleit Romain Goorman voor een radicaal nieuw inzicht in de aard van de werkelijkheid. Voor zijn stelling beroept hij zich niet alleen op recent wetenschappelijk onderzoek, maar verwerkt hij ook aloude inzichten uit verschillende oosterse wijsheidstradities.
Het denkkader dat hieruit voortvloeit, leidt tot een duurzaam wereldbeeld waarmee niet alleen de maatschappij en het milieu gebaat zijn, maar waarin ook voor het individu mogelijkheden tot herbronning en zingeving liggen.
Productdetails
Productdetails
OndertitelEen zoektocht naar Zingeving op het Raakvlak tussen Wetenschap en Filosofie
ISBN9789073626171
Jaar2015
NUR730
Formaat140 x 210 mm
Volume247 p.
Over de auteur

Romain Goorman is gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en bestudeerde tijdens zijn  loopbaan de dynamiek die achter het gedrag van mensen in organisaties schuilgaat. Hij heeft een wetenschappelijke achtergrond, die hij verrijkte met inzichten uit de filosofie en de systeemleer. De laatste vijftien jaar verdiepte hij zich in de studie van de raakvlakken tussen fysica, biologie en filosofie. Hij is voorzitter van de discussiegroep ‘Ontwaken uit onze illusies’, zijn vrije tijd spendeert hij aan natuurwandelingen en zeilen.