Een boek publiceren in eigen beheer

Uitgeven in eigen beheer

Publiceren in eigen beheer of – met een modernere term – self-publishing houdt in dat je je boek niet laat uitgeven door een uitgeverij, maar dat je zelf de rol van auteur-uitgever op jou neemt. Jij treedt op als opdrachtgever: je bestelt een zelf te bepalen aantal exemplaren van je boek, vormgegeven en gedrukt volgens jouw smaak en voorkeuren. De oplage kan je vervolgens wegschenken of verkopen binnen je eigen netwerk, of laten distribueren via een webshop.

Publiceren in eigen beheer betekent niet per definitie dat uitgeverijen niet in je manuscript geïnteresseerd zijn. Auteurs kiezen steeds vaker bewust voor dit model omdat ze graag zelf de touwtjes in handen willen houden.

Eigen beheer of uitgeverij?

Zowel publiceren in eigen beheer als publiceren bij een uitgeverij heeft een aantal voor- en nadelen. Bij self-publishing draag je als auteur de volledige investering die nodig is om je boek op de markt te brengen. Je staat dus zelf in voor de kosten van de eindredactie, de lay-out, de vormgeving van de cover en het drukwerk.

Als je overtuigd bent van de waarde van wat je geschreven hebt, heeft publiceren in eigen beheer ook een aantal voordelen. Zo behoud je alle auteursrechten, heb je zelf het laatste woord over elk inhoudelijk en vormelijk aspect van je boek, en komen de inkomsten grotendeels jou toe. ‘Onafhankelijkheid’ en ‘vrijheid’ vormen in dit model de kernwoorden.

Je boek onderbrengen bij een uitgeverij heeft als voordeel dat je in principe niet zelf hoeft te investeren. ‘In principe’, want uitgeverijen zijn steeds minder bereid om risico te nemen. Behalve de kwaliteit van je manuscript en de geschiktheid van het onderwerp, stellen ze soms ook bijkomende financiële voorwaarden om je boek uit te geven. Een verzekerde afname, bijvoorbeeld, variërend van enkele tientallen tot enkele honderden exemplaren, of een productiesubsidie die je via een officiële instantie of crowdfunding bij elkaar probeert te krijgen.

Bovendien draag je je auteursrechten geheel of gedeeltelijk over aan de uitgeverij. En het is de uitgeverij die, al dan niet in overleg, beslist welke vormgeving je boek krijgt, op hoeveel exemplaren het gedrukt wordt en tegen welke prijs het verkocht zal worden. Ook als je zelf mee hebt geïnvesteerd, bedraagt je auteursrechtenvergoeding doorgaans niet meer dan 10 tot 15% van de netto-omzet.

Interesse in onze prijzen? Vul dan hier het contactformulier in.

Ga naar stappenplan Contacteer ons