Repertorium van de hogere heerlijkheden van het graafschap Vlaanderen - 2 delen

Hardback
Volume
1.368 p.
€ 90,00

ca. 1360 - ca. 1570

Heelijkheden waren enclaves in een vorstendom waarbij delen van de overheidsmacht niet werden uitgeoefend door een vorst, maar door de privépersoon of instelling die een eigendomsclaim had op die heerlijkheid. Waar lage heerlijkheden hoofdzakelijk economische rechten en bevoegdheden hadden, werden de hogere heerlijkheden gekenmerkt door zeer uitgebreide bestuurlijke en gerechtelijke bevoegdheden die van groot belang waren voor de lokale gemeenschap. Dit naslagwerk biedt een overzicht van de ongeveer achthonderd hogere heerlijkheden die in Dietstalig Vlaanderen bestonden tussen het uitbreken van de Zwarte Dood in het midden van de veertiende eeuw tot aan de vooravond van de Beeldenstorm en de Nederlandse Opstand. Per hoge heerlijkheid worden de belangrijkste primaire bronnen opgelijst, evenals gegevens over de geografische situering, de leenrechtelijke positie, de precieze heerlijke rechten, en de beschikbare gegevens over de heren en vrouwen, aangevuld met de gerichte verwijzingen naar de beschikbare literatuur.

Dit repertorium is het werk van een team van historici die hoofdzakelijk verbonden zijn aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel onder leiding van Frederik Buylaert. Hij doceert sociale geschiedenis aan de Universiteit Gent en publiceerde al eerder een repertorium over de adellijke families die over de Vlaamse heerlijkheden regeerden in deze periode

Productdetails
Productdetails
OndertitelDeel I: A-M & Deel II: N-Z
ISBN9789464445763 & 9789464445770
Jaar2023
NUR684
Formaat160 x 240 mm
Volume1.368 p.
OrganisatieMGOG