Tetradio 26

Paperback
Volume
250 p.
€ 15,00

‘Grieken en de ander’, het derde themanummer in de Tetradio-reeks, bundelt de onderwerpen die in de gelijknamige lezingenreeks (2016-2017) aan bod kwamen. Het behandelt de diverse benamingen van de 'Grieken' door de eeuwen heen, de filosofisch-religieuze evolutie van de cultuurbepalende tweedeling 'Griek-barbaar' en de plaats van 'de ander' in de Byzantijnse literatuur. Daarnaast komt ook de poging van een selecte groep Europese humanisten aan bod om de Griekse identiteit als basis te gebruiken voor hun eigen cultuur en, in latere tijden, de Griekse migratiegolven, waardoor de Griekse cultuur buiten haar eigen grenzen trad. Identiteitsvorming en kosmopolitisme lopen als rode draden doorheen deze bundel. Binnen dit verhaal wordt al snel duidelijk dat de Grieken niet zonder hun barbaren kunnen. Ook op een bredere schaal is een wij/zij-denken, het zoeken naar een plaats voor de eigen identiteit in de steeds groter wordende wereld, nog steeds brandend actueel. Het themagedeelte van de bundel wordt aangevuld met vier essays van veelbelovende jonge onderzoekers en een boekbespreking.

Productdetails
Productdetails
OndertitelGrieken en de ander
ISBNGeen
ISSN0779-1933
Jaar2017
NUR630
Formaat160 x 240 mm
Volume250 p.
OrganisatieGriekenlandcentrum
Over de auteur

Tine Scheijnen werkt aan de Universiteit Gent als postdoctoraal onderzoeker. Haar onderzoek richt zich vooral op de literaire voorstelling van helden in Homerisch tot laatantiek epos en de receptie daarvan in verschillende laatantieke en vroegmiddeleeuwse genres. Tot nu toe publiceerde zij vooral over Quintus van Smyrna en Homerische vergelijkingen.