Eindredactie

Secure eindredactie is cruciaal

Hoe sterk je tekst inhoudelijk ook is, secure eindredactie tilt je boek op een hoger niveau. Niet alleen omdat professionele redacteuren dagdagelijks teksten in allerlei genres formeel, taalkundig en inhoudelijk onder handen nemen, maar ook omdat ze jouw manuscript onbevangen lezen en beoordelen. Dat is vaak niet het geval bij mensen uit je naaste omgeving.

Eindredactie gebruiken we als overkoepelende term voor verschillende vormen van tekstzorg, afhankelijk van de noden van je manuscript. Zo kan je kiezen voor

  • louter formele eindredactie of ‘copy editing’, waarbij de redacteur vooral oog zal hebben voor de formele consequentie van je manuscript;
  • taalcorrectie, waarbij je tekst behalve formeel ook taalkundig onder de loep wordt genomen;
  • formele en taalkundige eindredactie in combinatie met feedback op de inhoud en structuur van je boek.

Als je voldoende zeker bent van de taalkundige en vormelijke kwaliteit van je tekst, dan hoef je die niet door ons te laten nalezen. Een manuscript zonder taalfouten is echter nog niet noodzakelijk persklaar. Om je hierbij zo goed mogelijk te helpen, stelt SKRIBIS een document met redactionele richtlijnen ter beschikking. Wanneer gebruik ik enkele en dubbele aanhalingstekens? Gebruik ik best cursief, vet of onderlijning om nadruk te leggen? Hoe geef ik mijn bibliografie vorm? Deze richtlijnen hoef je niet per se slaafs te volgen: misschien zijn er in jouw vakgebied andere vormvereisten gangbaar. Toch geven ze een mooi overzicht van de aandachtspunten die je tijdens het schrijven en redigeren best voor ogen houdt.

Stap 3: lay-out en coverontwerp Contacteer ons