Taal in zicht

Paperback
Nombre de pages
124 p.
17,50 €

Het Netwerk Didactiek Nederlands, kortweg NDN, wil een bijdrage leveren aan de vakdidactiek Nederlands en het onderwijs Nederlands in het algemeen in Vlaanderen en Nederland.

 

NDN richt zich in eerste instantie tot lerarenopleiders Nederlands, docenten Nederlands aan hogescholen en universiteiten, vakdidactici Nederlands, pedagogisch begeleiders, beleidsmedewerkers in het domein Nederlands en betrokkenen bij onderwijsdoelen, eindtermen en leerplannen Nederlands, maar wil zeker ook de leerkrachten Nederlands aan secundaire scholen niet uit het oog verliezen. Ook zij behoren tot het doelpubliek van NDN.

 

NDN wil in het onder druk staande onderwijslandschap een informatieve en organiserende rol vervullen en initiatieven inzake taaldidactische ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands ondersteunen en stimuleren. Daartoe wordt onder andere jaarlijks een didactisch congres georganiseerd.

 

NDN wil een rol vervullen als intermediair en facilitator naar docenten en leerkrachten Nederlands toe, die dan op hun beurt nieuwe inzichten en recente publicaties onder het oog van hun studenten, de toekomstige leerkrachten Nederlands, kunnen brengen. De NDN-website is in ruime mate in functie van deze missie geconcipieerd. Sinds een aantal jaren heeft NDN ook een directe lijn naar de studenten gelegd door jaarlijks op locatie aan hogescholen het initiatief SOL (Studenten Ontmoeten Leerkrachten) aan te bieden.

Détails du produit
Détails du produit
ISBN978 94 644 4540 4
Année2022
NUR620
Format160 x 240 mm
Nombre de pages124 p.
OrganisationNetwerk Didactiek Nederlands