Goorman Romain

Romain Goorman is gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en bestudeerde tijdens zijn loopbaan de dynamiek die achter het gedrag van mensen in organisaties schuilgaat. Hij heeft een wetenschappelijke achtergrond, die hij verrijkte met inzichten uit de filosofie en de systeemleer. Hij heeft een uitgesproken interesse voor de raakvlakken tussen wetenschap – in het bijzonder fysica en biologie – en filosofie.