De (her)vormende school

Paperback
Volume
248 p.
€ 20,00

Ons onderwijs staat voor grote uitdagingen die ons dwingen om ons onderwijsstelsel bij te stellen en te hervormen. Dit boek biedt inzicht in enkele belangrijke hervormingen in het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs. Meer concreet gaat het in op de hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen, het M-decreet, het ‘Pacte d’Excellence’, de lerarenopleiding en het duaal leren. Het staat ook stil bij buitenlandse ervaringen die inspirerend kunnen zijn voor onze eigen hervormingen. Naast hervormen schenken we ook aandacht aan het vormen van leerlingen, en meer bepaald aan het ideaal dat het ‘Pacte d’Excellence’ voorschrijft: dat van een eerlijke en efficiënte school. Ten slotte gaat dit boek dieper in op de digitale transitie van onze scholen, en op selectie, inschrijvingsgelden en het aanbod van het hoger onderwijs. De (her)vormende school is toegankelijk voor het grote publiek.

Productdetails
Productdetails
ISBN9789492944207
Jaar2018
NUR840
Formaat170 x 240 mm
Volume248 p.
OrganisatieItinera Institute
Over de auteur

Kristof De Witte is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en visiting fellow van Itinera. Aan de KU Leuven is hij directeur van het onderzoekscentrum ‘Leuven Economics of Education Research’ en programmadirecteur van de lerarenopleiding Economie. Zijn onderzoeksinteresses omvatten onderwijseconomie, performantiemeting, financiële geletterdheid en politieke economie.

Jean Hindriks is gewoon hoogleraar aan de UCL waar hij economie doceert, en Senior Fellow van Itinera. Hij is lid van het ‘Centre for Operations Research and Econometrics’ en medeoprichter van het Itinera Institute. Hij doceerde aan de universiteit van Essex en Exeter, en aan het Queen Mary College in Londen. Hij doet onderzoek naar overheidsfinanciën en onderwijseconomie.