Enkele promotietips

Events, lezingen, workshops

Boeken die gebruikt worden in cursussen, workshops, studiedagen, conferenties of lezingen, scoren vaak sterk op het vlak van verkoop. Je spreekt als auteur immers rechtstreeks de lezers aan die in jouw onderwerp geïnteresseerd zijn.

Ook je boekvoorstelling koppelen aan een event is een goed idee. Eric Bauwens stelde zijn boek over Hélène Maréchal en het Gentse volkstoneel voor tijdens een theatervoorstelling in de Gentse Minardschouwburg en verkocht zo een belangrijk deel van zijn oplage. In dezelfde lijn kan je proberen om een lezing of workshop rond je boek uit te werken en die kenbaar te maken aan plaatselijke bibliotheken of boekhandels.

Eigen website

Een eigen website is het ideale vertrekpunt voor de promotie van je boek en jezelf als auteur. Jan Longeval is hiervan een uitstekend voorbeeld. Naast de vele voordelen op het vlak van betalende promotionele advertenties laat een eigen website ook toe om contact te leggen – en te houden! – met je lezers via een blog of een nieuwsbrief.

Sociale media

Sociale media spelen een belangrijke rol bij de bekendmaking van je boek. Naargelang het type boek zijn Facebook, Instagram of LinkedIn de meest aangewezen kanalen. Onderschat de kracht van je eigen netwerk niet, maar er is ook meer. Mits een financiële investering kan je via deze media vrij eenvoudig doelgroepen definiëren op basis van voorkeuren, interesses, beroepen en regio, en hen vervolgens een gerichte advertentie sturen.

Google Ads

Heb je een eigen website, dan raden we ook aan om de piste van betalende Google-advertenties te verkennen. Zeker voor non-fictie kan je op basis van het zoekgedrag van specifieke doelgroepen heel gericht promotie voeren. Een auteur van SKRIBIS vertelde dat hij voor een dagelijks budget van € 3,00 gemiddeld twee tot drie boeken per dag kon verkopen.

Websites of sociale media van derden

Zowel bij non-fictie als fictie kan je naargelang het thema van je boek ook derde partijen contacteren om je te helpen bij de promotie. Denk bijvoorbeeld aan organisaties, verenigingen, bedrijven of beroepsfederaties. Als het onderwerp van je boek aansluit bij de doelgroep van die derde partij, dan is de kans groot dat ook zij jouw boek via hun kanalen bekendmaken.

Tot slot kan je ook externen inhuren of gebruikmaken van kant-en-klare online programma’s.

Meer weten over promotie? Lees dan zeker ook het interview met Jan Longeval.